Det skjulte potensialet i Google Min bedrift

ebokgmb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det generer leads

 Det gjør det enklere for kunder å finne informasjon om deg lokalt

 Verktøyet/plattformen har et svært enkelt brukergrensesnitt