Få dem til å føle, så handle- emosjoners rolle i markedsføring

Bilde av egg med påtegnede ansiktsuttrykk.

Vi stoler mer på emosjoner enn informasjon før vi tar en avgjørelse. En undersøkelse viste at kampanjer med emosjonelt innhold presterte rundt dobbelt så bra sammenlignet med de med mer rasjonelt innhold (31%  vs 16%). Hvordan en merkevare henvender seg til sitt publikum og hvordan de skiller seg ut i mengden blir bare mer og mer viktig, da dagens forbrukere blir eksponert for ekstremt mange annonser gjennom en dag. 

Emosjonell markedsføring handler om å bruke emosjoner for å få dine mottakere til å legge merke til, huske, dele og kjøpe. Begrepene følelser og emosjoner går hånd i hånd. Mens følelser beskriver den bevisste og subjektive opplevelsen av en emosjon, handler emosjoner om vår fysiologiske respons på den gitte følelsen. Emosjoner får oss til å handle, men de kan også hemme oss. Emosjonell markedsføring vil vanligvis spille på en enkelt følelse, som glede, sinne, frykt og tilhørighet. 

Hvordan kan din bedrift bruke emosjonell markedsføring? 

  • Glede: Gode nyheter slår dårlige nyheter i sosiale medier. Studier har vist at innhold sprer seg raskere på sosiale medier enn annet innhold. Studier som har brukt hjerneavbildning og fulgt med på deltakernes mailer og poster på nett, fant at positivt innhold og gode nyheter spredde seg raskere enn dårlige nyheter. 
  • Sinne: I likhet med glede, er sinne også en emosjon som fører til handling. Den ovennevnte studien fant at bloggposter med kontroversielle tema mottok dobbelt så mange kommentarer som gjennomsnittet, så det kan se ut til at sinne skaper økt interaksjon. Merk deg at dette gjelder sinne rettet mot temaet. 
  • Frykt: Når vi er redde eller føler oss alene vil vi klamre oss til det som føles komfortabelt, som i gjengeld kan øke lojalitet. Frykten kan brukes i form av noe vi frykter at skal skje, som en bilreklame som spiller på frykten for ulykker for å fremme det sikre med bilen. 
  • Tilhørighet: En følelse av tilhørighet er et av våre grunnleggende behov. Vi liker å være en del av en gruppe, og denne følelsen kan motivere vår atferd. Dette forklarer hvorfor mange merkevarer skaper et fellesskap med sine kunder. Et eksempel på dette er brukergenerert innhold, som du kan lese mer om i en av våre bloggposter. Brukergenerert innhold får kunder til å føle seg som en del av noe større. 

Vær heller ikke redd for å bruke farger som en del av strategien. Bruk farger som er i tråd med emosjonene du ønsker å fremme, og som er i tråd med din merkevare Coca-Cola sin rødfarge vekker følelser som kjærlighet og glede, som også er emosjoner merkevaren spiller på. 

Å bruke emosjoner i markedsføringen er en sikker måte å oppmuntre ditt publikum til å identifisere seg med merkevaren, få dem til å handle, eller åpne øynene til nye, potensielle kunder. Det er likevel viktig å huske på hvem ditt publikum er, og hva din merkevare sår for. Ikke alle kan spille på sinne, og ikke alle kan spille på frykt. Ta utgangspunkt i de emosjoner du tror vil resonnere best med ditt publikum. 

Lær mer om fremtidens markedsføring og trender ved å melde deg på vårt webinar, "Morgendagens Markedsføring".